Fframwaith cymorth ysgol i ysgol

Bydd ERW yn meithrin gallu ysgolion i ddod yn sefydliadau sy'n hunanwella, sy'n gadarn, ac sy'n gwella deilliannau'n barhaus i'r holl ddysgwyr, a hynny trwy gefnogaeth, her ac ymyrraeth.  Mae'r strategaeth ranbarthol hon ar gyfer system ysgolion sy'n hunanwella yn mynd rhagddi'n dda, ac wedi'i seilio'n gadarn ar egwyddorion gwella ysgol i ysgol.

Bydd Ysgolion Arweiniol yn cael eu nodi gyda'r diben penodol o feithrin gallu ar gyfer system ysgolion sy'n hunanwella, a hynny yng nghyd-destun cyflawni'r Ddewislen Cymorth. Bydd angen i'r ysgolion hyn fod â hanes o hunanwella'n barhaus ac o ddangos arweinyddiaeth gref.

 

Mynediad Diogel Ysgolion Arweiniol