DOLEN

Mae DOLEN yn adnodd sy'n tyfu'n gyson; ei ddiben yw cefnogi cydweithrediad rhwng ysgolion, yn unol ag egwyddorion ‘gan ysgolion, ar gyfer ysgolion’. Mae'n ardal ar gyfer staff ysgolion ledled y rhanbarth, sy'n cynnwys arfer gwerth ei rannu y gellir ei gyrchu trwy Hwb.

Y bwriad yw y bydd DOLEN yn cefnogi dysgu proffesiynol ar bob lefel, ac yn ysgogi deialog weithredol. Yn hynny o beth, mae'n gyfrwng allweddol i hybu cydweithrediad ysgol i ysgol ar lefel ysgol gyfan ac, o bosibl, wrth iddo ddatblygu, ar lefel athrawon unigol.

Ar gyfer ei lansio, mae DOLEN wedi cael ei phoblogi â deunyddiau o ystod o ffynonellau, yn cynnwys deunyddiau gan Ymgynghorwyr Her, Estyn, Ysgolion Arloesi, ac Ysgolion Dysgu Proffesiynol ERW.

Mae yna botensial sylweddol ar gyfer twf, wrth i ysgolion gymryd rhan yn y gwaith o boblogi DOLEN ag arfer gwerth ei rannu.

Er mwyn ysgogi'r ymgysylltu hwn, rydym yn chwilio'n benodol am arfer sy'n gysylltiedig â'r pethau allweddol hynny sy'n effeithio ar gynnydd, fel sydd i'w cael ym Mhecyn Cymorth Sutton y Sefydliad Gwaddol Addysg – edrychwch am y teils sy'n cynnwys delwedd o farc cwestiwn.

Os oes gennych arfer da yn un o'r meysydd hyn, a diddordeb mewn cyflwyno deunydd ar gyfer DOLEN, yna bydd angen i'r Pennaeth (neu'r Uwch-reolwr) gysylltu â'ch Ymgynghorydd Her neu â Mark Ford yn ERW.