Darpar Arweinwyr a Phenaethiaid

Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 4 a 5:

Rhaglen hyfforddiant a gynlluniwyd yn genedlaethol yw’r cwrs yma. Mae’n datblygu sgiliau rheoli trwy gyfuniad integredig o ddysgu seiliedig ar waith, gwe-gynadledda ac aseiniadau

Cliciwch ar y ddolen isod am rhagor o wybodaeth:

Am fwy o wybodaeth ynglin a Rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth Ysgolion, cliciwch yma.