Athrawon Newydd Gymhwyso

Rhaglen Hyfforddiant ANG 2018-2019 ERW NQT Training Programme 2018-2019

 

Dyddiadau Hyfforddiant ALl a manylion cyswllt Cyrff Priodol

  • Sir Gâr/ Carmarthenshire - hajames@carmarthenshire.gov.uk
  • Ceredigion / Cardiganshire - mair.potter@cerenet.org.uk
  • Castell-nedd Port Talbot / Neath Port Talbot - s.i.jones@npt.gov.uk
  • Sir Benfro / Pembrokeshire - heidi.raynolds@pembrokeshire.gov.uk
  • Powys - anwen.orrells@powys.gov.uk
  • Abertawe / Swansea - sarah.loydon@swansea.gov.uk

Hyfforddiant ymsefydlu ERW 2018-19

 

Bydd yr holl wybodaeth am y rhaglen yn ERW ar gael yn yr adran hon o’r wefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu unrhyw bwyntiau yr hoffech gael eglurhad yn eu cylch, cysylltwch â sarah.perdue@erw.org.uk – Cydgysylltydd y Rhaglen

Cyswllt: Heather.jones@cscjes.org.uk

Cyswllt: hanah.barry@sewaleseas.org.uk

Cyswllt: ieuanjones@gwegogledd.cymru

Cyswllt: sarah.perdue@erw.org.uk

A fyddech cystal â nodi bod y trefniadau gweinyddol ar gyfer hysbysu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) am athrawon sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu a chael mynediad i gyllid ymsefydlu yn aros fel y maent.

Ewch i www.ewc.wales am wybodaeth bellach.