Mae ERW yn chwilio am Ysgolion Arweiniol ar gyfer Astudiaethau Crefyddol, Astudiaethau Busnes, Daearyddiaeth, Drama a Chelf. Bydd yr ysgolion arweiniol yn arwain y gwaith o greu a datblygu adnoddau addysgu, dysgu ac asesu ardderchog. Byddwch yn gweithio gyda’r Arweinydd Dysgu a phartneriaid eraill yn y rhanbarth i gynnig cymorth a chyfleoedd dysgu proffesiynol i athrawon eraill yn eich awdurdod lleol, yn ogystal â ledled rhanbarth ERW. Bydd yr ysgolion llwyddiannus yn cael cyllid i dalu am gostau rhyddhau athrawon. Rydym yn croesawu eich cais. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â

Julian.nicholds@erw.org.uk 

Dyddiad cau: 21/1/19

 

Mae ERW yn chwilio am un Ysgol Arweiniol ym maes Ieithoedd Tramor Modern ar gyfer Sir Gaerfyrddin i arwain ar y gwaith o greu adnoddau addysgu, dysgu ac asesu rhagorol. Byddwch yn gweithio gyda'r Arweinydd Dysgu, ynghyd â thîm o Ymarferwyr Arweiniol o ardaloedd eraill yn y rhanbarth, yn ogystal â Phartneriaid Iaith, a hynny er mwyn bodloni gofynion Dyfodol Byd-eang, sy'n anelu at gynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio iaith ar lefel TGAU. At hynny, byddwch yn darparu cymorth ac yn cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol ar gyfer athrawon Ieithoedd Tramor Modern eraill yn ysgolion Sir Gaerfyrddin. Bydd yr ysgol lwyddiannus yn cael ei hariannu i dalu am gostau rhyddhau athrawon. Byddem yn croesawu eich cais yn fawr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Julian.nicholds@erw.org.uk

Dyddiad cau: 21/1/19

 

Ysgolion Arweiniol – Ffurflen Blaenoriaethu Cyllid