Categoreiddio

Negeseuon Allweddol ar gyfer Rhieni

 

  • Mae categoreiddio yn ymwneud ag adnabod pa ysgolion sydd â'r angen mwyaf am gymorth; nid oes a wnelo categoreiddio â labelu neu greu tablau cynghrair.

 

  • Mae categoreiddio yn ein galluogi i weld lle mae angen i ni gyfeirio ein hadnoddau, a sut y gallwn gefnogi ysgolion i wella trwy weithio gydag eraill.

 

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi newid ychydig ar y system fel ei bod yn rhoi mwy o bwyslais ar asesiad yr ysgolion eu hunain (sef eu hunanarfarniad) o ansawdd eu haddysgu a'u dysgu, ynghyd â'u gallu i helpu ysgolion eraill i wella.