Skip to main content

Ydych chi'n arweinydd canol sy'n anelu at fod yn uwch arweinydd?

Fel rhan o Raglen Arweinyddiaeth ERW, rydym yn cynnig cyfleoedd secondiad yn yr ysgol i arweinwyr canol effeithiol i weithio ar lefel uwch yn bennaf yn eu hysgol eu hunain, tra'n elwa ar brofiadau gweithio gyda chydweithwyr ar draws ysgolion.

Bydd y cyfle hwn yn galluogi darpar uwch arweinwyr i arwain ar flaenoriaethau gwella eu hysgol, tra'n datblygu'r sgiliau a'r cymwyseddau i ddatblygu’n uwch arweinydd effeithiol.To find out more, contact yan.james@erw.org.uk

 

Gwahoddiad i fynegi Datganiad o Ddiddordeb

Invitation to tender an Expression of Interest