Skip to main content

Y Llwybr Dysgu Proffesiynol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu

Cyfleoedd Hyfforddi.

 

Bydd rhaglenni newydd yn cael eu darparu ledled Cymru ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu, gan roi cyfle amhrisiadwy i rwydweithio a chydweithio â gweithwyr proffesiynol o bob cwr o'r rhanbarth.

 

Ymsefydlu cynorthwywyr addysgu newydd

Eleni, mae consortia rhanbarthol yn cynnig rhaglen ymsefydlu ar gyfer unigolion sydd newydd gychwyn swydd Cynorthwyydd Addysgu. Mae'r rhaglen hon wedi'i theilwra i helpu cynorthwywyr addysgu newydd i ddeall eu rôl a'u cyfrifoldebau, ac i arddel gwerthoedd a thueddiadau craidd y safonau proffesiynol. Bydd dau ddiwrnod llawn a thelir costau cyflenwi i ysgolion. Gweler y dyddiadau a'r lleoliadau yn y calendr isod:

Hyfforddiant Dysgu Digidol ar gyfer cynorthwywyr addysgu

Mae ERW yn cynnig hyfforddiant ar gyfer cynorthwywyr addysgu gyda 3 mlynedd neu fwy o brofiad sy'n bwriadu datblygu eu cymhwysedd digidol. Bydd yr hyfforddiant yn rhoi cyfle i gynorthwywyr addysgu ddatblygu eu dealltwriaeth o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol (DCF), ac i ddod yn gyfarwydd â'r offer ar Hwb. Bydd y diwrnod yn cynnwys llawer o weithgareddau ymarferol ar Hwb, felly mae'n hanfodol bod y rhai sy'n bresennol yn dod â naill ai gliniadur neu ddyfais tabled a'u manylion mewngofnodi Hwb, y dylid eu cael gan eich cydlynydd TGCh fel arfer. Cwrs diwrnod llawn yw'r hyfforddiant a telir costau rhyddhad i ysgolion.

Gweler y dyddiadau a'r lleoliadau yma.

Hyfforddi cynorthwywyr addysgu profiadol

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant ar gyfer cynorthwywyr sydd wedi dal eu swydd am ddwy flynedd, o leiaf, ac sy'n awyddus i gael diweddariad ar gyd-destun y proffesiwn addysgu, sy'n prysur newid. Cyflwynir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan ERW. Bydd y rhaglen yn cynnig gwybodaeth sy'n ymwneud â'r safonau proffesiynol, strategaethau presennol perthnasol i gefnogi eu harferion ac amrywiaeth o syniadau a strategaethau er mwyn ysbrydoli ymagwedd broffesiynol yn ôl yn yr ysgol. Gweler y dyddiadau a'r lleoliadau yn y calendr isod:

Rhaglen Darpar CALU.

Anelir y rhaglen diwrnod hwn at gynorthwywyr addysgu sydd ag ystod eang o sgiliau, a phrofiad helaeth o arwain rhaglenni cymorth ac ymyrryd mewn ysgolion. Nod y rhaglen yw cefnogi cynorthwywyr addysgu i ddatblygu ymhellach eu dealltwriaeth o gymorth ac ymyrraeth effeithiol, y safonau proffesiynol ar gyfer cynorthwywyr addysgu a gofynion rôl CALU.

Mae'n rhaglen newydd (peilot) ac mae'n agored i bob Cynorthwyydd Addysgu sydd â phrofiad priodol (yn erbyn y safonau) ac sy'n anelu at statws CALU. Telir costau rhyddhau er mwyn talu am gostau cyflenwi a theithio ar gyfer yr hyfforddiant hwn.

Gweler y dyddiadau a'r lleoliadau yn y calendr isod:

Cynhadledd Genedlaethol CALU

Bydd Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer pob CALU ledled Cymru sydd am ddatblygu ymhellach eu dealltwriaeth o'r datblygiadau newydd yng Nghymru. Mae'r gynhadledd yn agored i bob CA sydd wedi ennill statws CALU Lywodraeth Cymru ers cyflwyno'r statws yn 2003.

Bydd y gynhadledd yn dathlu gwaith y CALU yn ein hysgolion, yn trafod y newidiadau presennol i gynorthwywyr addysgu ac yn cyflwyno'r siaradwyr gwadd, yr Athro Mick Waters a Shonette Bason-Wood

Gweler y dyddiadau a'r lleoliadau yn y calendr isod: 

Calendr ac Archebu

Ymsefydlu cynorthwywyr addysgu newydd (2 ddiwrnod)

DYDDIADAU'R HYFFORDDIANT

 

DOLEN I EVENTBRITE

Diwrnod 1.   22/01/2018

Diwrnod 2. 12/03/2018

Canolfan Griffith Jones. Sanclêr.

Cofrestrwch Yma

Register Here

Diwrnod 1. 23/01/2018

Diwrnod 2. 13/03/2018

Gwesty'r Village, Abertawe

Cofrestrwch Yma

Register Here

Diwrnod 1.   24/01/2018

Diwrnod 2. 14/03/2018

Llandrindod

Cofrestrwch Yma

Register Here

Rhaglen Cynorthwywyr Addysgu Profiadol (2 ddiwrnod)

DYDDIADAU'R HYFFORDDIANT

 

DOLEN I EVENTBRITE

Diwrnod 1.   22/01/2018

Diwrnod 2. 12/03/2018

Canolfan Griffith Jones. Sanclêr.

Cofrestrwch Yma

Register Here

Diwrnod 1. 23/01/2018

Diwrnod 2. 13/03/2018

Gwesty'r Village, Abertawe

(Abertawe)

Cofrestrwch Yma

Register Here

Diwrnod 1.   24/01/2018

Diwrnod 2. 14/03/2018

Gwesty Metropole Llandrindod

Cofrestrwch Yma

Register Here

Diwrnod 1.   29/01/2018

Diwrnod 2. 15/03/2018

Felinfach PEC,

Felinfach, Lampeter

Cofrestrwch Yma

Register Here

Day 1. 29th January

Day 2. 15th March

Gwesty'r Village, Abertawe

(NPT)

Cofrestrwch Yma

Register Here

Diwrnod 1.   30/01/2018

Diwrnod 2. 16/03/2018

Pavillion Showground, Haverfordwest,

Cofrestrwch Yma

Register Here

 

 

Cynhadledd Genedlaethol ar gyfer CDLU (1 diwrnod)

DYDDIADAU HYFFORDDIANT

LLEOLIAD

 

DOLEN I EVENTBRITE

Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018

ERW

Gwesty'r Village Abertawe

Cofrestrwch Yma

Register Here