Skip to main content

Trydedd cynhadledd ieithoedd ERW

Bu trydedd cynhadledd ieithoedd ERW yn llwyddiant ysgubol eleni eto. Fe’i cynhaliwyd ar Chwefror 1af yng Nghampws y Bae, Abertawe, a’r nod oedd dathlu hunaniaeth, ieithoedd a diwylliannau gwahanol fel rhan o gynllun Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru. Mynychwyd y digwyddiad unwaith eto gan dros 500 o bobl, yn cynnwys disgyblion o 42 o ysgolion uwchradd ar draws y rhanbarth, athrawon, myfyrwyr o sawl prifysgol a gwesteion o bob rhan o Gymru.

Y thema eleni oedd ‘Dwyieithog i Amlieithog’, a’r prif siaradwyr oedd Huw Edwards, BBC, Yr Athro Iwan Davies , yr Athro Mererid Hopwood a Tonia Antoniazzi AS– pob un yn pwysleisio pwysigrwydd ein dwyieithrwydd er mwyn dysgu ieithoedd eraill a gwerthfawrogi diwylliannau amrywiol mewn byd rhyngwladol. Roedd y gweithdai yn cynnwys sesiwn gyrfau STEM a Ieithoedd, blas ar ieithoedd newydd megis Rwsieg, Mandarin ac Eidaleg, hyfforddiant i fod yn llysgenhadon iaith, gwersi ar ffilm Ffrengig i Fl. 12, seminar ar ddyfodol ieithoedd yng Nghymru a llawer mwy.

  

Roedd y tywydd braf a’r safle godidog yn gefndir perffaith i naws gadarnhaol a brwdfrydig y digwyddiad. Diolch i’n holl bartneriaid a gyfrannodd at lwyddiant y diwrnod, yn arbennig Prifysgol Abertawe, Llwybrau at Ieithoedd a British Council Cymru .

Os hoffech gefnogaeth i ddatblygu ieithoedd yn eich ysgol neu yn eich clwstwr, cysylltwch ag anna.vivianjones@erw.org.uk