Skip to main content

Tîm Cwricwlwm ERW 28/01/2021

Tîm Cwricwlwm ERW

Cynllunio Cwricwlwm yr Ysgol – Cyfle ar gyfer Dysgu Proffesiynol
Yn unol â'r cylch gwaith gweithredu ar gyfer creu amser a gofod i arweinwyr ysgolion a lleoliadau feddwl am Cwricwlwm i Gymru a chydweithredu ag eraill i rannu syniadau, mae Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus Prifysgol Glasgow, George McBride, yn arwain gweithdy gweminar ar gyfer ysgolion a lleoliadau ERW y tymor hwn. Y ffocws yw cynllunio'r cwricwlwm a dilyniant. Mae George wedi cynnwysgweminar awr o hyd, yn ogystal â gweithdy awr o hyd, sy'n cefnogi arweinwyr i ystyried lle y maent o ran eu dealltwriaeth o gynnwys dilyniant yn eu gweledigaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. Mae yna dri gweithdy arall sy'n deillio o'r gwaith, i'w defnyddio gan ymarferwyr yn eu hysgolion neu eu clystyrau. Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i arweinwyr weithio gydag arbenigwr yn y maes hwn, arbenigwr sy'n parhau i weithio'n agos gyda'r grŵp cynghori ar asesu.


Cwestiwn yr wythnos: A ellir addysgu empathi?
Empathi yw'r gallu i ddeall a rhannu teimladau rhywun arall.  
 
Roedd lles emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc eisoes yn destun pryder cyn y pandemig. Mae cynnwys Maes Dysgu a Phrofiad pwrpasol ar gyfer Iechyd a Lles yn y Cwricwlwm i Gymru yn adlewyrchu hyn. 
 
Cefnogaeth ysgol diweddar
Mae Hyfforddiant Llythrennedd ar gyfer ANG wedi dechrau ar gyfer y tymor hwn.
Mae hyfforddiant wedi cael ei gynnal gydag Uwch-dimau Arwain mewn ysgolion yng nghlwstwr Pentrehafod yn Abertawe
 
I gael gwybod mwy am y gweminar / gweithdai, archebwch eich lle a darllenwch weddill newyddion Tîm y Cwricwlwm cliciwch yma.