Skip to main content

Tîm Cwricwlwm ERW 15/4/21

Yr wythnos hon yn newyddion y Cwricwlwm, byddwch yn gweld cyfres o sesiynau gweithdy i gefnogi'r gwaith o gynllunio cwricwlwm. Rydym hefyd yn ateb cwestiwn am y fframwaith Addysg Rhyw a Pherthnasoedd newydd. Dilynwch y ddolen i dudalen tîm y Cwricwlwm.


Gynllunio cwricwlwm yr ysgol
Yn dilyn ein gweminar a gweithdy diweddar ar Gynllunio cwricwlwm yr ysgol, rydym bellach wedi sicrhau bod gweithdai y sesiwn a thri gweithdy arall ar gael i bob ysgol. Bydd hyn yn caniatáu i ysgolion gyrchu'r deunyddiau yn eu hamser eu hunain, a'u rhannu'n ehangach â'r holl staff.
Gallwch ddod o hyd i'r gweithdai yn Dolen, trwy ddilyn y ddolen isod:
https://porth.erw-rhwyd.cymru/repository/resource/7e2ac5fe-0b87-4961-bc70-1d233db84e3f/cy
 
I gael gwybod mwy a darllen gweddill newyddion Tîm y Cwricwlwm cliciwch yma.
https://drive.google.com/file/d/1LkK9RDDuKusSDPD3yTHKgwWKv8GXXiBI/view?usp=sharing