Skip to main content

STRATEGAETH GENEDLAETHOL AR GYFER YMCHWIL AC YMHOLIAD ADDYSGOL - CYFRES O SEMINARAU YMCHWIL

Mae’r seminarau canlynol yn cael eu trefnu i helpu i rwydweithio ac adeiladu capasiti fel rhan o’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Ymchwil ac Ymholiad Addysgol (NSERE). Byddant yn agored i ymchwilwyr, ymarferwyr a’r rhai sy’n gwneud polisïau.

Bydd y seminarau yn cael eu cynnal yn fisol (fel rheol ar ddydd Mercher olaf y mis) rhwng 3 a 4.30pm dros TEAMS. Sylwch mai yn Saesneg yn unig y bydd y seminarau yn cael eu cynnal.

Gellir gweld y rhaglen ar gyfer tymhorau’r gwanwyn a’r haf 2021 isod:

Dydd Mercher 20 Ionawr 2021

Y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion: cefnogi ymchwil, polisi ac ymarfer yn ymwneud ag iechyd a lles pobl ifanc.

Yr Athro Simon Murphy a Joan Roberts; Decipher, Prifysgol Caerdydd

Dydd Mercher 24 Chwefror 2021

Datblygu ysgolion sy’n deall tystiolaeth yng Nghymru

Athrawon/Arweinwyr Ysgolion o Glwstwr Ysgolion Ymchwil y Rhyl ac Ysgol Olchfa, Abertawe.

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021

Prosiect CAMAU: ysgolion a phrifysgolion yn cydweithio i gefnogi cynnydd dysgwyr yng nghyd-destun y Cwricwlwm i Gymru.

Dave Stacey, Nanna Ryder a Dr Sioned Hughes, UWTSD a’r Athro Louise Haywood, Prifysgol Glasgow

Dydd Mercher 21 Ebrill 2021

Dod â thystiolaeth ‘yn fyw’- Rôl ymarferwyr yn pontio rhwng ymchwil ac arfer.

Yr Athro Jonathan Sharples, y Sefydliad Gwaddol Addysgol a Chyfarwyddwr Ymchwil Ysgolion

Dydd Mercher 26 Mai 2021

Dulliau Asesu Negeseuon i Gymru.

Yr Athro Jo-Anne Baird, Adran Addysg Prifysgol Rhydychen

Dydd Mercher 23 Mehefin 2021

Arwain a thrawsnewid systemau addysg: Tystiolaeth, dealltwriaeth, beirniadaeth ac ystyriaeth.

Yr Athro Alma Harris a Dr Michelle Jones, Prifysgol Abertawe

I gadw eich lle ar gyfer y seminarau hyn, cysylltwch â Joanne.Smith013@gov.wales