Skip to main content

Sioeau teithiol safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arwain

Bwriedir i'r safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweindyddiaeth gefnogi'r bobl hynny sy'n gweithio i greu'r cyfleoedd a'r deilliannau gorau ar gyfer disgyblion; y staff yn ein hysgolion. Bydd y sesiwn hon yn cynnig gwybodaeth am y safonau ac yn dangos y ffyrdd gorau o'u defnyddio.

Dyma'r prif faterion a fydd yn cael sylw:

  • diben y safonau proffesiynol a'r cyd-destun addysgol ehangach
  • saerniaeth y safonau newydd
  • amserlenni
  • ffyrdd o ddefnyddio'r safonau.... ar ein cyfer ni ein hunain ac ar gyfer ein cyd-weithwyr
  • sut y mae'r safonau newydd yn wahanol i'r rhai blaenorol
  • cwestiynau cyffredin

Bydd y sesiwn yn para am ddwy awr, ac er y bydd llawer o wybodaeth i'w chyflwyno, bydd yna gyfle am drafodaeth.

Cofrestru

17.05.18 9.00 – 11.30 @ Gwesty'r Village Hotel

https://www.eventbrite.co.uk/e/sioe-deithiol-llywodraeth-cymru-welsh-government-roadshow-tickets-45647578135

 

17.05.18 – 13.30 – 15.30 @ Pavilion, Llandrindod

https://www.eventbrite.co.uk/e/sioe-deithiol-llywodraeth-cymru-welsh-government-roadshow-tickets-45647548045