Skip to main content

Sesiynau Briffio CPCP

Cadwch y dyddiad yn rhydd – cynhelir sesiynau briffio CPCP yn y rhanbarthau ar gyfer y garfan 2019/20 fel y rhestrir isod.

Cadarnheir y lleoliadau gan bob rhanbarth trwy eu dulliau cyfathrebu arferol.  Gall darpar ymgeiswyr fynychu unrhyw leoliad.

 

 

Dyddiad – pob sesiwn 4-5yp

Lleoliad

Consortiwm

Dydd Mawrth 7 Mai

Canolfan Griffith Jones, Sanclêr

ERW

Dydd Mawrth 7 Mai

I’w gadarnhau

EAS & CSC

Dydd Iau 9 Mai

CAB Felinfach, Llanbed

ERW

Dydd Llun 13 Mai

Plas Menai

Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru / Sport Wales National Outdoor Centre Caernarfon, Gwynedd LL55 1UE

GwE

Dydd Mawrth 14 Mai

I’w gadarnhau

EAS & CSC

Dydd Mawrth 14 Mai

Holiday Inn A55 Chester West

Westbound A55, Northop Hall CH7 6HB

GwE

Dydd Iau 16 Mai

Gwesty’r Village, Abertawe

ERW

Dydd Llun 20 Mai

Ysgol Uwchradd y Drenewydd, Drenewydd

ERW

Dydd Mawrth 21 Mai

I’w gadarnhau

EAS & CSC