Skip to main content

Seminarau'r Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF)

Seminarau'r Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF) – 11 Gorffennaf, Gwesty'r Diplomat, Llanelli

Mae Pecyn Cymorth y Sefydliad Gwaddol Addysg yn adnodd amhrisiadwy ar gyfer ysgolion, felly rydym yn falch o gynnal dwy seminar yn rhad ac am ddim ar y cyd â'r Sefydliad Gwaddol Addysg a Llywodraeth Cymru. Bydd hwn yn gyfle gwych i glywed yn uniongyrchol gan Ddirprwy Brif Weithredwr y Sefydliad Gwaddol Addysg, Stephen Fraser, a fydd yn cyflwyno gwaith y sefydliad, yr adnoddau sy'n rhan o'r pecyn cymorth a'r gweithgareddau a'r ymyraethau y gall ysgolion eu rhoi ar waith i wella cyrhaeddiad disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i arweinwyr ysgolion a'r rheiny sy'n gyfrifol am y Grant Datblygu Disgyblion i glywed o lygad y ffynnon am waith y Sefydliad Gwaddol Addysg.

Er mwyn sicrhau y gall cynifer o ysgolion â phosibl fanteisio ar y cyfle hwn, rydym wedi trefnu seminar yn ystod y bore a'r prynhawn, a fydd yn cynnwys yr un wybodaeth.

I archebu eich lle yn un o'r seminarau hyn, cliciwch ar y ddolen isod.

11.07.19 – 10 – 1pm

https://www.eventbrite.co.uk/e/seminaraur-sefydliad-gwaddol-addysg-eef-education-endowment-foundation-eef-seminars-tickets-62852006042

 

11.07.19 – 1.30 – 3.30pm

https://www.eventbrite.co.uk/e/seminaraur-sefydliad-gwaddol-addysg-eef-education-endowment-foundation-eef-seminars-tickets-62852101327

Anogir pob ysgol hefyd i lenwi Arolwg Grant Datblygu Disgyblion ERW, er mwyn gwella ein dealltwriaeth o arferion gwario ysgolion mewn perthynas â'r Grant Datblygu Disgyblion, yn ogystal â'u defnydd o Becyn Cymorth y Sefydliad Gwaddol Addysg. Bydd yr arolwg yn dod i ben ar 21 Mehefin, a bydd y canlyniadau a dadansoddiad o'r canfyddiadau yn cael eu rhannu yn ystod y seminarau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dylan Williams, Ymgynghorydd Strategol ERW ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion: Dylan.williams@erw.org.uk