Skip to main content

Safonau proffesiynol NEWYDD ar gyfer a Addysgu ac Arweinyddiaeth

Datblygwyd y safonau proffesiynol newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth mewn partneriaeth gydag athrawon, consortia a rhanddeiliaid allweddol eraill ledled Cymru. Bellach, mae pum safon allweddol, sy'n canolbwyntio ar yr elfennau hanfodol gwaith pob athro, o athrawon dan hyfforddiant i arweinydd ysgol brofiadol.

Llinell amser

1 Medi 2017 – bydd athrawon newydd gymhwyso sy'n dechrau ymsefydlu yng Nghymru ar neu ar ôl y dyddiad hwn yn dechrau defnyddio safonau newydd (bydd athrawon newydd gymhwyso a ddechreuodd ar eu cyfnod ymsefydlu cyn y dyddiad hwn yn parhau i ddefnyddio'r safonau athrawon wrth eu gwaith.)

Erbyn mis Medi 2018 – bydd y safonau yn berthnasol i holl athrawon sy'n gwasanaethu ac arweinwyr. Gallant ddewis i fabwysiadu safonau newydd ar adeg sy'n addas iddynt hwy.

Medi 2019 – bydd y safonau yn berthnasol i'r holl raglenni hyfforddiant cychwynnol athrawon

 Adnoddau

Rydym wedi cynhyrchu adnoddau ar-lein i'ch helpu chi i ddarganfod mwy am y safonau newydd a’i gyfathrebu ag eraill.

  • Bydd PDF rhyngweithiol yn eich tywys drwy'r safonau proffesiynol newydd a disgfrifwyr
  • Bydd animeiddiad byr i'ch helpu i gael y mwyaf o'r safonau proffesiynol newydd

Hyrwyddo safonau

Bydd eich cymorth i gyfathrebu'r safonau newydd yn helpu i sicrhau bod pob ymarferydd yn ymwybodol o'r safonau newydd ac ymgysylltu â hwy yn briodol.