Skip to main content

Rhagor o gyfleoedd hyfforddi gyda Neil Frude

Bydd y gweithdy undydd dwys hwn ar gyfer athrawon yn defnyddio gwyddor Seicoleg Gadarnhaol i ganolbwyntio ar ffyrdd o hyrwyddo llesiant yng nghyd-destun yr ysgol. Bydd yn archwilio ffyrdd ymarferol ar gyfer gwella llesiant plant ac athrawon, fel ei gilydd, yn sylweddol. Gall gwell llesiant athrawon wella'r hinsawdd gyffredinol yn yr ysgol, ac mae effeithiau heintus llesiant cadarnhaol yn golygu bod plant yn elwa'n sylweddol pan fydd eu hathrawon yn ffynnu.

Bydd y gweithdy yn cynnwys nifer o fini-ddarlithoedd bywiog, yn ogystal ag amrywiaeth eang o weithgareddau ymarferol; bydd nifer o'r rhain hefyd yn addas i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Bydd copïau pdf o'r holl ddarlithoedd a deunyddiau'r gweithgareddau yn cael eu darparu. Bwriad rhaglen y dydd yw ennyn cymaint o ddiddordeb â phosibl, ac felly disgwylir y bydd y rheiny sy'n bresennol yn y gweithdy yn ei ystyried yn brofiad cadarnhaol, ysgogol a hwyliog.

 

Dyddiadau

16.3.20                                                                                                                                                                                    20.03.20                                                                                                                                                                                23.03.20                                                                                                                                                                              24.03.20

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal un o’r digwyddiadau hyn yn eich ysgol, yna cysylltwch

Emily.partridge@erw.org.uk