Skip to main content

Rhaglen Athrawon Graddedig

Mae'r Gweinidog Addysg wedi cytuno i'r Rhaglen Athrawon Graddedig fod ar gael am flwyddyn arall ym mlwyddyn academaidd 2019-20. Bydd nifer cyfyngedig o leoedd ar gael yn ystod y cyfnod pontio hwn wrth i'r TAR rhan-amser a'r Llwybr sy'n Seiliedig ar Gyflogaeth gael eu cyflwyno. 

Rhoddir blaenoriaeth i fodloni anghenion recriwtio penodol ac i feysydd recriwtio â blaenoriaeth yn y rhanbarth, er enghraifft athrawon cyfrwng Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Fodd bynnag, croesewir pob datganiad o ddiddordeb trwy neges e-bost at sarah.perdue@erw.org.uk