Skip to main content

Rhaglen Arweinyddiaeth Greadigol

Cyfle wedi'i ariannu ar gyfer y rhaglen arweinyddiaeth greadigol – partneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

 

I fynegi diddordeb yn y maes, defnyddiwch y penawdau isod gan gadw at uchafswm y geiriau. Dylid e-bostio pob mynegiant o ddiddordeb erbyn 13 Mawrth 2020 at sophie.hadaway@celf.cymru neu daniel.trivedy@celf.cymru

 

 • Eich enw, manylion cyswllt a theitl eich swydd
 • Pa effaith fydd cymryd rhan yn y rhaglen yn ei chael arnoch chi a'ch ysgol? (uchafswm o 300 gair)
 • Sut rydych chi'n defnyddio creadigrwydd yn eich rôl ar hyn o bryd a pha rwystrau sy'n cyfyngu ar eich gallu i fod yn greadigol o ddydd i ddydd? (uchafswm o 300 gair)
 • Beth yw’ch dealltwriaeth o greadigrwydd yng nghyd-destun y cwricwlwm newydd? (uchafswm o 200 gair)
 • Sut byddwch chi’n creu'r capasiti yn eich ysgol i'ch galluogi i ymrwymo'r amser i'r rhaglen yma a pha her a allai effeithio ar eich ymwneud? (uchafswm o 150 gair)
 • Sut bydd gweithio gyda mentor o'r tu allan i'r sector addysg o fudd i chi a'ch ysgol? (100 gair)
 • Faint o brofiad sydd gennych o ddysgu sy'n seiliedig ar ymholiad yn eich ymarfer proffesiynol? (uchafswm o 100 gair)

 

Sut byddwn ni’n asesu mynegiant o ddiddordeb?

Dyma gyfle cyffrous sy'n targedu uwch arweinwyr mewn ysgolion nad ydynt wedi cael y cyfle hyd yma i gymryd rhan mewn mentrau cenedlaethol sy'n ymwneud â diwygio'r cwricwlwm.

Byddwn ni’n asesu mynegiant cymwys yn ôl yr agweddau yma:

 • Nid ydych chi wedi cymryd rhan yn rhwydweithiau’r arloeswyr, y rhaglen arloesi ysgolion neu gynllun yr ysgolion creadigol arweiniol
 • Ymrwymiad i ddatblygu ymarfer arweinyddiaeth greadigol
 • Parodrwydd i ymgysylltu â phartner allanol a dangos sut y gallai hyn effeithio ar eich ymarfer proffesiynol a'ch ysgol
 • Cynnydd cyfredol o ran bod yn barod i ddiwygio'r cwricwlwm

Rydym ni hefyd am sicrhau bod gan y rhaglen ystod eang o gyfranogwyr o bob rhan o Gymru.

 

Mae modd darganfod y ffurflen Datgan Diddordeb yma