Skip to main content

"Readaxation" - adnoddau yn rhad ac am ddim

READAXATION

"Readaxation" - term gan Nicola Morgan, awdur dros 100 o lyfrau. Diffiniad Nicola o "readaxation" yw'r weithred o ddarllen am bleser, fel strategaeth pwrpasol am leihau lefelau straen. Mae'n cydnabod nadyw ymlacio yn foeth, ond yn rhan angenrheidiol o iechyd meddyliol a chorfforol. 

Yn ystod y cyfnod yma o ynysu, mae'r angen am weithgareddau fel yr uchod yn fwy nag erioed. Gweler rhestr isod o adnoddau yn RHAD AC AM DDIM ar gyfer rhieni/gofalwyr

 

Llyfrau Sain am Ddim

Gwefan

BC / CS

CA2

CA3

CA4

Oedolion

Mae gan Bookstart adnoddau i wrando arno, a llyfrau llun hefyd, yn y Gymraeg a'r Saesneg

 

 

 

 

 

Mae gan Drefwen storiau yn y Gymraeg a'r Saesneg gallwch lawrlwytho am ddim. 

 

   

 

 

 

Mae gan Stori Tic Toc ystod o storiau Cymraeg i blant ifanc. 

 

 

 

 

 

                                                              Amazon audible yn Saesneg

   

 


 
 

Mae gan Solomon Kingsnorth clasuron Saesneg i blant ar PDF, Word, ac ar ffurf sain.           

 

   
 
 

Mae David Walliams  yn darllen llyfr ar-lein bob dydd. (Saesneg)

   

 

 

 

 Bydd Oliver Jeffers yn cynnal rhaglen  "a book a day" Mae modd archwilio archif o'r fideos yma ar you tube (Saesneg)

 

   

 

 

 

Storiau Clyweled am ddim

Mae gan Amser stori atebol ystod o storiau i blant (Cymraeg)

   

 

 

 

Cerddi, caneuon, a storiau i blant (Saesneg) gyda Michael Rosen

   

 

 

 

Mae gan Reading aloud 11 story ar youtube (Saesneg)

 

   

 

 

 

E-lyfrau am ddim

Mae gan Manybooks dros 50,000 o e-lyfrau (Saesneg)