Skip to main content

Prosiect Ysgolion ag Ymwybyddiaeth a Ymlyniad - Diwrnodau Agored

Yn unol ag ymrwymiad ERW i waith ysgol i ysgol, mae ysgolion arweiniol ledled y rhanbarth yn cynnal diwrnodau agored i rannu eu harfer perthynol, a hynny naill ai mewn Hyfforddiant ar Emosiynau neu Chwarae Seiliedig ar Berthnasoedd. Hoffent groesawu cydweithwyr o ysgolion eraill i weld eu gwaith, gan gynnwys yr ysgolion hynny nad ydynt wedi gallu mynychu unrhyw rai o'r cyfleoedd hyfforddi a gafodd eu cynnig hyd yma.

Bydd Ysgol Llwyn-yr-Eos yn Aberystwyth yn cynnal bore agored ddydd Mawrth 12 Mehefin er mwyn amlygu ei defnydd o Hyfforddiant ar Emosiynau. Cafodd Lucy Davies, Pennaeth y Cyfnod Sylfaen, hyfforddiant estynedig ar Hyfforddiant ar Emosiynau, yn rhan o fenter ERW i ddatblygu ysgolion sydd ag arbenigedd mewn ymarfer perthynol.

Mae Ysgol Gynradd Groes ym Mhort Talbot hefyd wedi bod yn rhan o'r fenter hon. Ar y cyd ag Ysgol Gynradd Cadle yn Abertawe, sy'n ysgol Hyfforddiant ar Emosiynau arall, mae'r ddau Bennaeth cynorthwyol [Jenny Tomkins yn Groes a Clare Jones yn Cadle] wedi datblygu rhaglen hyfforddi cymheiriaid i gymheiriaid. Bydd Groes yn cynnal prynhawn agored ddydd Iau 14 Mehefin. Mae Groes hefyd yn ysgol beilot ar gyfer defnyddio Canllawiau Rhyngweithio Fideo, sy'n cael eu rhoi ar waith i sefydlu eu defnydd o Hyfforddiant ar Emosiynau.

Bydd Ysgol T Llew Jones ym Mrynhoffnant hefyd yn cynnal bore agored ddydd Gwener 22 Mehefin i rannu ei gwaith ar Chwarae Seiliedig ar Berthnasoedd. Mae'r ysgol yn un o bedair ysgol arweiniol ar gyfer Chwarae Seiliedig ar Berthnasoedd yn y rhanbarth, a hoffai roi cyfle i ysgolion eraill weld ei gwaith a chymryd rhan mewn sesiwn.

Cysylltwch â'r ysgolion yn uniongyrchol am ragor o fanylion:

Ysgol Llwyn-yr-Eos: 01970 617011

Ysgol Gynradd Groes: 01639 886541

Ysgol T Llew Jones: 01239 654553