Skip to main content

Prosiect Darllen Ar-lein ERW – Sicrhau bod Disgyblion yn Dal Ati i Ddarllen! Cefnogi dysgwyr difreintiedig ac agored i niwed

Maes y Cynllun Busnes

 

Cydraddoldeb a Llesiant

Teitl y gweithgaredd

 

Prosiect Darllen Ar-lein ERW – Sicrhau bod Disgyblion yn Dal Ati i Ddarllen! Cefnogi dysgwyr difreintiedig ac agored i niwed

 

Dyddiad

 

Dydd Iau 8 Hydref

 

Hyd

 

1.30-2.15 pm.

Dull cyflwyno

 

Mae hwn yn ddigwyddiad cydamserol sy'n cael ei ddarparu trwy Microsoft Teams mewn partneriaeth â Dr. Emily Roberts-Tyler (ym Mhrifysgol Bangor)

Bydd y sesiwn hon yn cael ei recordio ac ar gael trwy Dolen.

 

Cynulleidfa darged

 

Penaethiaid, Uwch-arweinwyr, Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig (SENCOs)/Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY)

 

Cyfnod

 

Cynradd

 

Iaith y Cyflwyniad

 

Saesneg. Bydd y cyflwyniad PowerPoint ar gael yn ddwyieithog.

 

Fformat y rhaglen

 

Cyfuniad o gyflwyniad o bell gan Dr. Emily Roberts-Tyler, gyda chyfleoedd ar gyfer Holi ac Ateb gydag Emily, Sue Painter (Yr arweinydd ar gyfer ysgolion arbennig a lleoliadau amgen) a Dylan Williams (Cydlynydd Rhanbarthol y Grant Datblygu Disgyblion)

Bydd recordiad o'r sesiwn ar gael trwy Dolen

 

Amlinelliad o'r rhaglen

 

Amlinelliad o'r rhaglen

 

Bydd Emily Roberts-Tyler yn cyflwyno'r prosiect Headsprout:

·        Beth yw Headsprout Early Reading?

·        Sut y mae'n cael ei ddarparu mewn ysgolion ac yn y cartref?

·        Beth yw sail y dystiolaeth ar gyfer y rhaglen?

·        Beth y mae'r prosiect hwn yn ei gynnwys?

Yna rhoddir cyfle i'r cynrychiolwyr ofyn cwestiynau, a byddant yn cael manylion fel y gallant gofrestru ar gyfer y prosiect. Os bydd gormod yn cofrestru, bydd 10 o leoedd yn cael eu dyrannu ar gyfer pob ALl, a hynny ar sail y cyntaf i'r felin.

Cofrestru

 

COFRESTRWCH YMA