Skip to main content

Prifysgol Agored yng Nghymru, mewn partneriaeth ag ysgolion

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru, mewn partneriaeth ag ysgolion, y Consortia Rhanbarthol a Llywodraeth Cymru, wedi cyflwyno dwy ffordd newydd sy'n seiliedig ar gyflogaeth i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru. Bydd y llwybrau hyn yn cyfuno llwyfan dysgu o bell â lleoliadau gwaith yn yr ysgol a gweithgareddau datblygu ymarfer athrawon. I gael rhagor o wybodaeth am y pynciau sy'n cael eu cynnig, ewch i: www.open.ac.uk/courses/choose/cymru/tar

Mae partneriaeth Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) arloesol y Brifysgol Agored yn darparu llwybrau rhan-amser amgen a blaengar, sydd newydd gael eu hachredu ac sy'n seiliedig ar gyflogaeth, i'r proffesiwn addysgu. Mae'r bartneriaeth yn chwilio am ysgolion cynradd ac uwchradd o bob rhan o Gymru i ymuno â'r bartneriaeth gyffrous hon. I gael rhagor o wybodaeth am y modd y gall eich ysgol ymuno â'r bartneriaeth, neu gyflogi myfyriwr, cysylltwch â:

Partneriaeth y Brifysgol Agored yng Nghymru: Wales-PGCE@open.ac.uk

Neu gallwch gysylltu â Sarah Perdue, Arweinydd y Brifysgol Agored yn ERW ar: OU-PGCE@erw.cymru