Skip to main content

Penodi nifer o swyddi gwag parhaol

Mae ERW, y consortiwm gwella ysgolion rhanbarthol ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn falch o gyhoeddi ei fod yn dymuno penodi i nifer o swyddi gwag parhaol, a hynny yn dilyn proses o ailstrwythuro ei weithlu. Mae'r swyddi gwag hyn yn hanfodol o ran cynnal partneriaeth ranbarthol ddiwygiedig i wella ysgolion ledled y rhanbarth. Bydd prif swyddogaethau ERW yn cynnwys paratoi ysgolion ar gyfer y cwricwlwm newydd, meithrin galluoedd proffesiynol, a datblygu arweinyddiaeth ledled y rhanbarth.

 

https://www.erw.cymru/swyddi-a-gwaith-ymgynghori/