Skip to main content

Partneriaethau gyda’r Brifysgol Agored

Erbyn hyn, byddwch yn ymwybodol bod dau lwybr newydd i addysgu wedi'u datblygu, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, gan y Brifysgol Agored ac ysgolion ledled Cymru. Bydd y rhaglenni cyflogedig a rhan-amser yn cychwyn ym mis Hydref 2020, gyda pheilot cychwynnol TAR Gwyddoniaeth uwchradd yn cychwyn ym mis Ebrill 2020. Bydd y llwybrau hyn yn cyfuno dysgu o bell gyda lleoliadau ymarferol yn yr ysgol.

 

Mae partneriaeth arloesol AGA’r Brifysgol Agored, sy’n cyflwyno llwybrau i addysgu newydd achrededig yn Seiliedig ar Gyflogaeth a rhai Rhan Amser, nawr yn chwilio am ysgolion cynradd ac uwchradd o bob cwr o Gymru i ymuno â'r bartneriaeth gyffrous hon.  I gael rhagor o wybodaeth am sut i ymuno â'r bartneriaeth a dylanwadu ar ddyfodol y rhaglenni newydd hyn cysylltwch â Wales-PGCE@open.ac.uk

 

Mae modd canfod y gwahoddiad i ysgolion yma.

Mae'r meini prawf ar gyfer cael eich cynnwys yma.