Skip to main content

Offeryn diagnostig ERW ar gyfer profion rhifedd a darllen cenedlaethol.

Mae'r offeryn diagnostig i'w ddefnyddio gyda'r profion cenedlaethol bellach wedi'i phoblogi ac mae ar gael i holl ysgolion ERW. I gael gafael ar yr offer hyn ar gyfer pob un o'r profion cenedlaethol, defnyddiwch y ddolen ganlynol.

 

https://hwbwave15.sharepoint.com/sites/erw-2/SitePages/ERW-Diagnostic-tool-for-National-Numeracy-and-Reading-tests.aspx

 

Bydd angen i chi fewngofnodi gan ddefnyddio'ch cymwysterau HWB.