Skip to main content

Microsoft i ysgolion

Cymru fydd un o'r gwledydd cyntaf yn y byd i ariannu cymwysiadau meddalwedd Microsoft ar gyfer yr ystafell ddosbarth, diolch i fuddsoddiad newydd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd amrywiaeth o raglenni meddalwedd ystafell ddosbarth Microsoft ar gael yn rhad ac am ddim trwy Hwb i bob ysgol a gynhelir.

https://llyw.cymru/cymrun-arwain-y-ffordd-gyda-microsoft-i-ysgolion

https://hwb.gov.wales/news/article/77f329a0-6145-4dac-b689-6f090ad544a1

Microsoft - https://news.microsoft.com/en-gb/2019/03/22/wales-to-become-one-of-the-first-countries-in-the-world-to-give-schools-free-access-to-microsoft-365/