Skip to main content

Mesurau performiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16

Mesurau performiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16

Mae yna ddolen isod i ddigwyddiad yr ydym wedi ei drefnu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ar y mesurau newydd, sef y Mesurau perfformiad cyson ar gyfer ôl-16. 

https://www.eventbrite.co.uk/e/mesurau-perfformiad-cyson-ar-gyfer-dysgu-ol-16post-16-consistent-performance-measures-tickets-50901932049

Diben y digwyddiad hwn yw ymgysylltu ymhellach ag ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol ar ddatblygu'r mesurau perfformiad cyson newydd.

I'ch atgoffa, darllenwch y daflen atodedig, sy'n disgrifio beth yw'r mesurau a sut y cawsant eu datblygu.

Bydd y cyfarfod yn cyd-ddigwydd â rhyddhau adroddiadau Gwerth Ychwanegol 2017-2018 a chanllawiau diwygiedig, a bydd FFT yn bresennol i siarad ag ysgolion a cholegau am y newidiadau. 

Mae lleoedd wedi'u cyfyngu i un person fesul ysgol ac awdurdod lleol.