Skip to main content

Mesurau Perfformio Ol-16

Mae Llywodraeth Cymru drafftio canllawiau ar ddehongli'r adroddiadau mesurau cyson, ac rydym wedi cynnwys rhai o'r prif gwestiynau er mwyn i'r llywodraethwyr a'r uwch arweinwyr eu hystyried.

Mae angen eich adborth arnom er mwyn nodi unrhyw fylchau neu feysydd lle mae angen rhagor o arweiniad.Nodiadau Esboniadol 
Canllawiaeth Drafft ar ddehongli adroddiadau mesurau cyson    
Templed o lefel cwrs    
Ffurflen adborth 

Dylech anfon eich adborth i post16quality@llyw.cymru erbyn dydd Gwener, 25 Hydref 2019.

 Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am hyn, mae croeso ichi gysylltu â: post16quality@llyw.cymru.