Medal Aur ar gyfer Celf yn Eisteddfod Genedlaethol 2019

Rydym yn falch iawn mai un o’n cydweithwyr, sef Daniel Trivedy, sydd wedi bod yn gweithio gydag ysgolion yn y rhanbarth ar Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, a enillodd y Fedal Aur ar gyfer Celf yn Eisteddfod Genedlaethol 2019. Bellach, mae Daniel, a astudiodd Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Abertawe ac sy’n ddarlithydd mewn Creadigrwydd ac Astudiaethau Cyd-destunol yng Ngholeg Sir Gar, wedi gwerthu’r gwaith celf buddugol i Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

 

Mae ei waith, sef Welsh Emergency Blanket, yn gyfres barhaus o waith sy’n ymateb i’r cynnig ar gyfer enwi Cymru yn Genedl Noddfa gyntaf. Dechreuwyd ar y gwaith yn ystod haf 2018, ac mae’n cyd-fynd â’r llwybr gwaith sy’n cwestiynu tarddiadau a chanlyniadau ein perthynas seicolegol ag eraill.