Skip to main content

Medal Aur ar gyfer Celf yn Eisteddfod Genedlaethol 2019

Rydym yn falch iawn mai un o’n cydweithwyr, sef Daniel Trivedy, sydd wedi bod yn gweithio gydag ysgolion yn y rhanbarth ar Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, a enillodd y Fedal Aur ar gyfer Celf yn Eisteddfod Genedlaethol 2019. Bellach, mae Daniel, a astudiodd Celfyddyd Gain yng Ngholeg Celf Abertawe ac sy’n ddarlithydd mewn Creadigrwydd ac Astudiaethau Cyd-destunol yng Ngholeg Sir Gar, wedi gwerthu’r gwaith celf buddugol i Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

 

Mae ei waith, sef Welsh Emergency Blanket, yn gyfres barhaus o waith sy’n ymateb i’r cynnig ar gyfer enwi Cymru yn Genedl Noddfa gyntaf. Dechreuwyd ar y gwaith yn ystod haf 2018, ac mae’n cyd-fynd â’r llwybr gwaith sy’n cwestiynu tarddiadau a chanlyniadau ein perthynas seicolegol ag eraill.