Skip to main content

Llythrennedd Corfforol a'r Maes Dysgu a Phrofiad (MDaPh) Iechyd a Lles

Mae'r MDaPh Iechyd a Lles yn 'seiliedig ar lythrennedd corfforol’. Yn ôl y Gymdeithas Llythrennedd Corfforol Ryngwladol, y diffiniad o lythrennedd corfforol yw unigolyn sydd â'r cymhelliant, yr hyder, y cymhwysedd corfforol, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth i werthfawrogi ac i arddel cyfrifoldeb dros gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol am oes.

Mae ERW yn gweithio mewn partneriaeth â Gethin Môn Thomas i ddarparu dysgu proffesiynol ym maes llythrennedd corfforol i bob ymarferydd. Mae Gethin yn darlithio mewn llythrennedd corfforol yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, Prifysgol Bangor, a bu'n ymwneud â'r gwaith o ddylunio'r MDaPh Iechyd a Lles.

Mae Gethin yn darparu hyfforddiant mewn dwy ran:

  • Hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth o Lythrennedd Corfforol (2 awr)
  • Gweithdy cynnydd gyda Llythrennedd Corfforol – dadbacio'r cysyniad (3 awr)

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am yr hyfforddiant a dolen i'r ffurflen gofrestru.

Mae'r lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.