Skip to main content

Llwybrau Amgen i Addysgu - Mynegiannau o Ddiddordeb gan Ysgolion

Mae Llywodraeth Cymru a’r pedwar Consortia rhanbarthol yn y broses o gaffael dau lwybr newydd i addysgu: un llwybr cyflogedig ac un llwybr rhan-amser. Gydag arian ar gael ar gyfer hyn, rydym yn chwilio am fynegiannau o ddiddordeb gan ysgolion a fyddai’n cymryd rhan yn y fenter hon fel:

1. ‘Canolfan’ dysgu ac addysgu sy’n hwyluso cynnwys y rhaglen mewn ysgol. Byddai hwyluswr hyfforddedig yn gweithio gyda charfan o fyfyrwyr i ddatblygu addysgeg a chymhwyso theori i ymarfer.

2. Ysgol sy’n derbyn myfyriwr AGA cyflogedig. Byddai hwn yn lleoliad â thâl dros 4 tymor lle byddai’r myfyriwr yn cael profiad o faich gwaith cynyddol drwyddi draw gyda chefnogaeth gan fentor ysgol.

3. Ysgol sy’n derbyn myfyriwr AGA rhan-amser. Byddai hwn yn lleoliad rhan-amser dros 6 tymor, lle byddai’r myfyriwr yn cael ei ryddhau o’i swydd bresennol tra’n derbyn cyflog ar yr un pryd.   Byddai’r myfyriwr yn cael profiad o faich gwaith cynyddol drwyddi draw gyda chefnogaeth gan fentor ysgol.

A fyddech cystal â chofnodi eich diddordeb trwy gwblhau’r ffurflen ganlynol gan nodi pa un ydych chi’n addas i fod yn ganolfan neu’n ysgol sy’n derbyn myfyriwr.

Dychwelwch ffurflenni at:-  sarah.perdue@erw.org.uk