Skip to main content

Llwybrau Amgen at Addysgu

Mae Llywodraeth Cymru a'r pedwar Consortiwm Rhanbarthol yn y broses o gaffael dau lwybr newydd at addysgu: llwybr cyflogedig a llwybr rhan-amser. Rydym yn chwilio am fynegiadau o ddiddordeb gan raddedigion a allai fod â diddordeb mewn newid gyrfa.

1. Llwybr cyflogedig: byddai'r graddedig (yn y lle cyntaf mae'n debyg y byddai ganddo radd mewn STEM neu bwnc lle mae yna brinder) yn cael ei dalu i ymgymryd â lleoliad pedwar tymor lle byddai'n cael profiad o lwyth gwaith addysgu sy'n cynyddu fesul cam, a hynny gyda chymorth mentor ysgol. Byddai'n cael ei leoli mewn un ysgol ‘addysgu' ar gyfer y cyfnod cyfan.

2. Llwybr rhan-amser: byddai'r graddedig yn ennill SAC dros gyfnod o bedwar i chwe thymor, gan gael ei ryddhau o'i swydd gyfredol i wneud hynny. Byddai'n dal i ennill cyflog ond byddai disgwyl iddo dalu ffioedd. Yn ystod y cyfnod, byddai'n cael profiad o lwyth gwaith addysgu sy'n cynyddu fesul cam, a hynny gyda chymorth mentor ysgol. Byddai'n cael ei leoli mewn un ysgol ‘addysgu' ar gyfer y cyfnod cyfan.

 

Croesewir datganiadau o ddiddordeb cynnar. Cysylltwch â Sarah Perdue:

Sarah.perdue@erw.org.uk

Rhowch amlinelliad bras o natur eich diddordeb a'ch addasrwydd ar gyfer y llwybr amgen y mae gennych ddiddordeb ynddo. Efallai na fyddwch yn clywed dim am beth amser, felly byddwch yn amyneddgar. Bydd proses ymgeisio fwy swyddogol yn cael ei rhoi ar waith yn ddiweddarach yn y flwyddyn; cysylltir â chi yn uniongyrchol pan fydd hyn yn digwydd.