Skip to main content

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft

Datganiad Ysgrifenedig: Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft

 

Mae'r ymgynghoriad ar y Cod ADY drafft a'r rheoliadau arfaethedig yn fyw.

Bydd y fframwaith deddfwriaethol newydd yn helpu i wella cynllunio a chyflwyno #ADYCymru. Er mwyn ei wneud yn iawn, a sicrhau ei fod yn cyflawni'r amcanion gogyfer pob dysgwr sydd ag ADY, mae angen i ni glywed eich barn.

 

Lleisiwch eich barn yma:

https://beta.llyw.cymru/cod-anghenion-dysgu-ychwanegol-drafft