Skip to main content

Hwylusydd y Rhaglen i Ddatblygu Arweinwyr Canol

Mae hwn yn gyfle dysgu proffesiynol deuddydd ar gyfer arweinwyr canol neu uwch-arweinwyr profiadol i hyfforddi i fod yn arweinydd system er mwyn cyflwyno'r Rhaglen Genedlaethol i Ddatblygu Arweinwyr Canol. Bydd ERW yn talu £350 y diwrnod i gefnogi staff cyflenwi.

Wedi i chi gwblhau'r rhaglen hyfforddi ddeuddydd yn llwyddiannus, disgwylir i chi allu darparu pum niwrnod o hyfforddiant i arweinwyr canol yn y flwyddyn academaidd 2021-22. Bydd ERW yn ariannu gwasanaeth cyflenwi gwerth £1,750 i dalu am staff cyflenwi am y pum niwrnod.

Cynulleidfa

Mae'r rhaglen hon ar gael i bob arweinydd canol profiadol (o leiaf bum mlynedd mewn rôl arweinydd canol) ac uwch-arweinydd ledled ERW.

Diben

Bydd y rhaglen yn cefnogi arweinyddiaeth hynod effeithiol trwy hyfforddi staff i gyflwyno'r Rhaglen i Ddatblygu Arweinwyr Canol yn eu hardal leol.

Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn y rhaglen hon:

  1. Yn cael hyfforddiant ar ddulliau dysgu cyfunol er mwyn cefnogi'r broses o gyflwyno dysgu proffesiynol ar-lein ac wyneb yn wyneb i athrawon
  2. Yn datblygu eu defnydd o'r safonau arweinyddiaeth ffurfiol
  3. Yn cefnogi'r broses o ddatblygu arweinwyr canol yn y rhanbarth

Dull darparu

Cynhelir yr hyfforddiant dros ddau ddiwrnod ar-lein, ar 26 Chwefror 2021 a 4 Mawrth 2021.

Gwneud cais

Wedi i chi gael sgwrs â'ch Pennaeth, dilynwch y ddolen i wneud cais. Efallai y cysylltir â Swyddogion Arweiniol Arweinyddiaeth yr Awdurdod Lleol i gymeradwyo eich cais. Dyddiad cau: 30ain Ionawr 2021.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-2B-cnSAVlEkHSc3Uz23f5UNVE2RkhSRkNJMkFDUEFESE9LNzZJS0c4Ry4u