Skip to main content

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru - Enwebiadau

Yr ydym ym mis olaf o enwebiadau, ‘rydym wedi derbyn enwebiadau gwych ledled Cymru, ond rydym eisiau sicrhau bod athrawon, aelodau o staff cymorth a phenaethiaid yn cael eu cydnabod a’i dathlu yng Nghymru.

Hyd yma, rydym wedi dilyn enwebiadau o bob Consortia rhanbarthol:

GwE

8

ERW

13

CSC

7

GCA

4

 

5 ffyrdd y gallwch chi helpu:

  1. Ail-drydar Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru – y cyfan y mae angen ichi ei wneud yw chwilio ar twitter #TeachingAwardsCymru
  2. Argraffwch y poster yma a'i arddangos
  3. Siarad â chydweithwyr, rhieni a disgyblion am y Gwobrau Addysgu Proffesiynol ac yn eu hannog i enwebu drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein hawdd
  4. Os ydych yn gwybod rhywun sydd wedi'i enwebu, maent wedi derbyn cerdyn post i'w llongyfarch. Tynnwch lun o athrawon a rhannu ar eich sianeli 5. Yn cynnwys yr erthygl hon (isod) yn eich cylchlythyrau

 

Os ydych yn athro, athrawes, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gydweithiwr, ac yn gwybod am rywun sy’n haeddu Gwobr Addysgu Proffesiynol, mae gennych tan hanner nos ar 30 Tachwedd 2017 i enwebu ar-lein. Cliciwch yma