Skip to main content

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

Bydd gwobrau addysgu proffesiynol Cymru yn cael eu lansio ar bnawn ddydd Gwener 22 Medi. Wedi rhaglen agoriadol lwyddiannus yn 2016, bydd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC yn lansio’r gwobrau eto i ddathlu ymrwymiad, ymroddiad a gwaith caled athrawon ledled Cymru. I ddechrau rhaglen Gwobrau 2017, bydd yn ymweld ag Ysgol Gynradd Deighton i ail-gwrdd ag enillydd gwobr Athro’r Flwyddyn, Lynsey Wangiel, ac i agor yr enwebiadau yn swyddogol.

Llinell amser y gwobrau 2018

  • 22 Medi 2017 – Enwebiadau’n agor
  • Tachwedd 2017 – Enwebiadau’n cau
  • Ebrill 2018 – Cyhoeddi’r rhestr fer
  • Mai 2018 - Seremoni Gwobrwyo

Sut allwch chi helpu

 

Gwefan NEWYDD

I enwebu gweithiwr addysgu proffesiynol sy’n gwneud gwaith da yn eich ardal, ewch i’r wefan newydd fydd yn mynd 'yn fyw' ar ddydd Gwener 22 Medi. Hoffem i chi rannu hyn gyda’ch rhwydweithiau a hyrwyddo'r gwobrau i fyfyrwyr, rhieni, cydweithwyr a chyflogwyr a’u hannog i enwebu gweithwyr addysgu proffesiynol sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn eu hysgol neu sefydliad addysg.

Ewch i llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru