Skip to main content

Gwiriwr Allanol yn gweithio gyda ANG CTB

A gallech chi darparu cymorth i Athrawn Newydd Gymhwysol yn eu blwyddyn ymsefydlu? Mae ERW'n recriwtio mentoriaid allanol i weithio gyda athrawon sydd yn cwblhau eu ymsefydliad tra'n gweithio fel staff cylfenwi'n y tymor byr ar draws yr rhanbarth. 

 

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

I ymgeisio, cliciwch yma