Skip to main content

Gwefan ERW ar ei newydd wedd

A ydych wedi sylwi ar unrhyw beth gwahanol amdanom?

Rydym wedi ailddylunio ein gwefan, gan roi edrychiad newydd iddi, ac yn bwysicach fyth, rydym wedi ei gwneud yn fwy hygyrch ar gyfer ein hathrawon a'n rhieni ledled y rhanbarth.

Dyluniwyd y wefan hawdd ei defnyddio ar ei newydd wedd yn dilyn adborth gan randdeiliaid, gan gynnwys athrawon, staff ysgolion, llywodraethwyr a rhieni.

Yn ogystal â'r adrannau 'Amdanom ni, Digwyddiadau a Hyfforddiant a Newyddion', mae yna ardal newydd yn arbennig ar gyfer rhieni.

Gallwch hefyd wylio un o'n tri fideo byr ar-lein, sy'n esbonio mwy am ein rôl, ein gwaith gydag ysgolion, yn ogystal â gwybodaeth i rieni.

Dywedodd Betsan O’Connor, Rheolwr Gyfarwyddwr ERW: “Rydym yn gobeithio y bydd ein gwefan newydd yn ei gwneud yn haws i ymwelwyr â'r safle ddod o hyd i'r wybodaeth y mae ei hangen arnynt, nid yn unig am yr hyn yr ydym yn ei wneud yn y rhanbarth – Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro a Phowys – ond hefyd yn genedlaethol.”

I weld yr holl newyddion a digwyddiadau diweddaraf, ewch i www.erw.cymru