Skip to main content

Gwasanaeth Marcio â Chefnogaeth ar gyfer y Profion Rhifedd (Rhesymu) ar gyfer Blynyddoedd 7, 8 a 9

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y bydd y gofyniad statudol i ddysgwyr sefyll y prawf papur Rhifedd (Rhesymu) ac i ysgolion adrodd am y canlyniadau yn 2019-20, yn cael ei ddileu oherwydd COVID-19. Yn sgil y penderfyniad hwn, ni fydd y digwyddiadau a baratowyd gan NFER ar gyfer y Sesiynau Marcio â Chefnogaeth ar gyfer y Profion Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol yn cael eu cynnal y gwanwyn hwn. Mae’r digwyddiadau consortia rhanbarthol ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ ar gyfer profion blwyddyn 2-6, a’r sesiynau marcio â chymorth ar gyfer profion blwyddyn 7-9 bellach wedi’u canslo yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru.

 

Hoffem ddiolch i chi am eich dealltwriaeth yn ystod yr amser anodd hwn sydd wedi ein gorfodi i newid ein cynlluniau. Hoffem hefyd ddiolch i chi am eich diddordeb a'ch cefnogaeth yn y digwyddiadau hyn dros y blynyddoedd diwethaf.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaeth marcio â chymorth, cysylltwch â  l.odonnell@nfer.ac.uk