Skip to main content

Gwaith ymchwil ar raddfa fach yn yr ystafell ddosbarth

Ym mis Hydref, bydd PCYDDS yn dechrau prosiect a ariennir gan ERW i alluogi pedair ysgol i wneud gwaith ymchwil ar raddfa fach yn yr ystafell ddosbarth. Bydd PCYDDS yn darparu'r cymorth a'r mewnbwn (8-10 diwrnod ar Gampws Townhill), yn ogystal â thalu costau cyflenwi. Mae'n gyfle gwych i ysgolion gymryd rhan yn y math hwn o ddatblygiad proffesiynol; bydd staff yn ennill 30 o gredydau ar Lefel 7, y gellir eu defnyddio tuag at MA. Felly, rydym yn gofyn i chi argymell dau athro o'ch ysgol a fyddai'n elwa ar wneud gwaith ymchwil ac ar ennill achrediad.

 

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru diddordeb, anfonwch neges e-bost at: Suzie.Pugh@uwtsd.ac.uk erbyn 5 Hydref 2017.