Skip to main content

Grantiau prosiect gwerth £ 2,000 i ddatblygu dysgu byd-eang

Grantiau prosiect gwerth £ 2,000 i ddatblygu dysgu byd-eang

Mae’r Rhaglen Dysgu Byd-eang - Cymru yn rhoi’r cyfle i bob ysgol wneud cais am un o'n grantiau gwerth £ 2,000 i gyflawni prosiect penodol. Mae'r broses ymgeisio yn syml iawn a gallwch ddod o hyd i'r ffurflen gais a'r nodiadau cyfarwyddyd ar y dolen uchod.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Iau, Ionawr 18, 2018.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â - pseton@educationdevelopmenttrust.com

07792673617