Skip to main content

‘Fframwaith ar sefydlu dull ysgol gyfan ar gyfer llesiant emosiynol a meddyliol’

Mae'r canllawiau hyn yn nodi’r canlynol ‘mae ysgol sy'n iach yn emosiynol ac yn feddyliol yn un sy'n mabwysiadu dull ysgol gyfan o ymdrin â llesiant; mae hyn yn helpu plant i ffynnu, dysgu a llwyddo’

Maent hefyd yn pwysleisio'r canlynol ‘mae cydberthynas gadarnhaol rhwng staff a dysgwyr yr ysgol wrth wraidd sicrhau dull ysgol gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol a meddyliol’

Mae Emotion Coaching yn ddull ysgol gyfan sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n seiliedig ar yr egwyddor bod perthnasoedd gofalgar, sy'n gefnogol yn emosiynol, yn darparu'r cyd-destun gorau posibl ar gyfer hyrwyddo dysgu cymdeithasol, emosiynol ac academaidd.

Gwyliwch y fideo byr hwn i ddysgu rhagor am Emotion Coaching a'r modd y gellir ei ddefnyddio i ymgorffori eich dull ysgol gyfan o ran llesiant emosiynol a meddyliol

https://www.youtube.com/watch?v=PiBwDjts6Lk

https://www.youtube.com/watch?v=DvypB8fplp0

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod sut i ddod yn hyfforddwr ymarferwyr achrededig gydag Emotion Coaching UK, cysylltwch â cressy.morgan@erw.cymru