Skip to main content

Fframwaith 360 Safe Cymru

Yn ddiweddar, mae fframwaith 360 Safe Cymru, sydd ar gael i bob ysgol trwy Hwb, wedi cael ei ddiweddaru. Mae ERW yn gwahodd aelod o staff, sydd â chyfrifoldeb dros Ddiogelwch Ar-lein ar draws eu hysgol, i fynychu'r sesiwn hon, lle bydd cydweithiwr o South West Grid for Learning (SWGfL) yn cyflwyno'r newidiadau hyn ac yn ateb unrhyw ymholiadau a godwyd ynglŷn â'r fframwaith.

Bydd cydweithwyr ERW a’r ALl yn bresennol i sicrhau bod gan bawb y mynediad a'r ddealltwriaeth angenrheidiol i ddefnyddio'r fframwaith i wella diogelwch ar-lein yn eu hysgolion.

Bydd pob ysgol sy'n mynychu yn gallu hawlio diwrnod (£180) o gostau cyflenwi, trwy ffurflenni i'w cwblhau ar y diwrnodBydd hanner diwrnod ar gael i fynychu'r digwyddiad, ac yna fydd hanner diwrnod gyda'r ysgol i gynllunio a gwerthuso diogelwch ar-lein yn eich ysgol chi, yn seiliedig ar y diweddariadau a dderbyniwyd yn ystod y digwyddiad.                                                

 

Cofrestrwch eich lle / Register your place

 

Dyddiad / Date

Amser / Time

Lleoliad / Venue

Eventbrite

5/3/19

9:15 – 12:15

Lampeter University, Ceredigion

Cliciwch yma / Click here

11/3/19

9:15 – 12:15

Pembrokeshire Archives, Haverfordwest

Cliciwch yma / Click here

14/3/19

9:15 – 12:15

Village Hotel, Swansea

Cliciwch yma / Click here

14/3/19

13:00 – 16:00

Village Hotel, Swansea

Cliciwch yma / Click here

25/3/19

9:15 – 12:15

Neuadd y Gwendraeth, Drefach

Cliciwch yma / Click here

26/3/19

9:15 – 12:15

MRC, Llandrindod Wells

Cliciwch yma / Click here