Skip to main content

Dysgu o Bell drwy Hwb

Mae modd dysgu o bell gan ddefnyddio amrywiol adnoddau Hwb, sydd ar gael i bob ysgol a gynhelir yng Nghymru. Bydd hyn yn caniatáu i athrawon a dysgwyr sydd â dyfeisiau addas wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd barhau â gweithgareddau ystafell ddosbarth y tu allan i'r ysgol, yn ôl y gofyn.

Darganfyddwch fwy… ..