Skip to main content

Dysgu ieithoedd trwy’r celfyddydau : cyfle am hyfforddiant

Mae Cerdd Iaith yn adnodd newydd a phwerus sy’n defnyddio cerddoriaeth a drama i helpu disgyblion ysgolion cynradd ddysgu Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg gyda’i gilydd. Mae’n llawn dop o weithgareddau unigryw a chyffrous yn ogystal â nifer o ganeuon gwreiddiol a gyfansoddwyd yn arbennig ar ei gyfer. Cafodd yr adnodd dysgu creadigol yma ei ddatblygu gan ieithyddion, cerddorion ac ymarferwyr mewn cydweithrediad agos gydag athrawon ysgolion cynradd yng Nghymru. Nod yr adnodd yma yw cefnogi athrawon gyda’r gwaith o adeiladu ar sgiliau Cymraeg a Saesneg y dysgwyr wrth gyflwyno trydedd iaith yn y dosbarth,  gan ateb gofynion maes dysgu a phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu’r Cwricwlwm  i Gymru.  
 
Mae Cerdd Iaith yn ganlyniad cydweithio dros gyfnod o dair mlynedd rhwng y Cyngor Prydeinig, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC ac ERW. Yn dilyn y peilot llwyddiannus mewn ysgolion cynradd  yn ERW, mae’r Cyngor Prydeinig nawr yn cynnig sesiwn hyfforddi ar-lein o 2/3 awr i ymarferwyr ar sut i ddefnyddio safwe Cerdd Iaith, sydd hefyd yn cynnwys cefnogaeth bellach i athrawon wrth iddynt arbrofi gyda’r adnodd hwn yn yr ystafell ddosbarth. Cost y pecyn hyfforddi hwn yw £90.00 fesul athro. 

  

Cysylltwch ag anna.vivianjones@erw.cymru  i fynegi diddordeb. 
Am fwy o wybodaeth ewch at https://www.cerddiaith.com/