Skip to main content

DYSGU AWYR AGORED - Dysgu Proffesiynol

Bioffilia – Gwyddoniaeth natur ac anifeiliaid.

Dr Coral Harper

Dwy sesiwn 90 munud trwy Zoom

11 a 25 Ionawr 2021 – 13.30 to 15.00

22 Mawrth a 26 Ebrill 2021 – 13.30 to 15.00

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cefnogi ymarferwyr i ddeall y wyddoniaeth a'r buddion sy'n deillio o chwarae a dysgu mewn amgylchedd naturiol a chysylltu ag anifeiliaid a rhywogaethau byw.

Mae'r sesiynau wedi'u hanelu at holl staff ysgolion a sefydliadau cymunedol, a byddant yn cynnig y ddamcaniaeth sylfaenol a dulliau cymhwyso ymarferol i alluogi staff i ddeall y ‘pam’ a'r ‘sut’ o ran yr awyr agored ac anifeiliaid, y cyfiawnhad gwyddonol ar gyfer y rheiny sy'n gwybod ei fod yn gweithio, ynghyd â dealltwriaeth o'r modd y mae natur yn ein helpu i gynnal iechyd meddwl da yn amgylcheddau cyfyngol Covid-19.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn yn:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-1-mAZnBgNEip5TgnEHJztUQjhFVjlOV1pMV1FQVzcxSkhPRlhUMVpRMS4u