Skip to main content

Drafft Cwricwlwm i Gymru 2022 – Gwahoddiad i Ddigwyddiadau Ymgysylltu

Mae Drafft Cwricwlwm i Gymru 2022 bellach ar gael.  Dylai pob ymarferwr yng Nghymru gael y cyfle i'w archwilio a chynnig adborth.

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfres o ddogfennau sy'n ffurfio'r fframwaith i ysgolion gynllunio eu cwricwlwm eu hunain.

 

  • Trosolwg o'r Cwricwlwm newydd
  • 6 x Dogfen Maes Dysgu a Phrofiad, sy'n cynnwys
    • Datganiadau  Beth sy'n Bwysig
    • Canlyniadau Cyflawniad
    • ' Trefniadau Asesu: Cynigion o fis Medi 2022'.

 

 

Rydym wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau i chi glywed am y Cwricwlwm i Gymru 2022 gan y rhai sydd wedi bod yn rhan o'i ddatblygiad ac i drafod ei oblygiadau i chi. Y nod oedd eu gwneud mor gyfleus â phosibl i chi fynychu.

 

A wnewch chi estyn y gwahoddiad i ymuno â digwyddiad i'ch cymuned ysgol gyfan, gan gynnwys cynorthwywyr addysgu a llywodraethwyr i ddysgu mwy am y cwricwlwm newydd cyffrous a lleisio barn. 

 

Mae'r ddogfen atodedig yn amlinellu pob un o'r digwyddiadau a drefnwyd gyda dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur. Bydd gwahoddiadau i gofrestru yn dilyn yn fuan.

Dilynwch y ddolen i archebu eich lle

https://www.smartsurvey.co.uk/s/ERWEvents/

Os nad ydych chi'n gallu bod yn bresennol, gallwch barhau i archwilio'r cwricwlwm ar-lein a rhoi adborth ar Hwb.