Dosbarth Meistr ar Reoli Newid

Dosbarth Meistr ar Reoli Newid ar gyfer holl Benaethiaid Ysgolion ERW

Er mwyn gweithredu'r Cwricwlwm newydd yng Nghymru, mae newid mawr yn ofynnol o ran datblygu a chyflwyno'r cwricwlwm ym mhob ysgol. I gynorthwyo ysgolion i baratoi ar gyfer y newidiadau hyn, mae ERW yn cynnig cyfle i'n Penaethiaid fynd i Ddosbarth Meistr undydd ar Reoli Newid. Bydd hyn yn rhoi trosolwg i'r Penaethiaid o'r broses o reoli newid er mwyn iddynt baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, a bydd yn cynnig arfau y gallant eu cymryd gyda nhw a'u defnyddio yn eu hysgolion i gynorthwyo â'r broses o newid.

                                                                           

 

Darperir nifer o gyfleoedd i Benaethiaid gael yr hyfforddiant hwn trwy gydol misoedd Mehefin a Gorffennaf, ond ni fydd lle i fwy na 30 o ymgeiswyr fesul digwyddiad. Darperir y dolenni Eventbrite mewn dogfen ar wahân. Nodwch fod y cwrs hwn wedi'i gyfyngu i un aelod o staff fesul ysgol, sef naill ai'r Pennaeth neu gynrychiolydd enwebedig. 

Mae cynrychiolwyr o Ysgolion Arloesi ERW eisoes wedi cael yr hyfforddiant hwn, ond gallant anfon cynrychiolydd arall os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

Os bydd arnoch angen rhagor o gymorth yn dilyn yr hyfforddiant hwn, cysylltwch â Dave Barry, Arweinydd Strategol ERW ar gyfer y cwricwlwm newydd, dave.barry@erw.org.uk

 

Dyddiadau/Dates

Dyddiad/Date

Lleoliad/Venue

04.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44797902733

05.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834098997

06.06.18

Parc Y Scarlets, Pemberton, Llanelli SA14 9UZ https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470473410

07.06.18

Parc Y Scarlets, Pemberton, Llanelli SA14 9UZ https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470758262

08.06.18

Parc Y Scarlets, Pembeton, Llanelli SA14 9UZ https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470813427

11.06.18

Gwesty’r Plas Hyfryd Hotel, Arberth/Narberth, Sir Benfro/Pembrokeshire https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44879850842

12.06.18

Gwesty’r Plas Hyfryd Hotel, Arberth/Narberth, Sir Benfro/Pembrokeshire https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44880007310

13.06.18

Gwesty’r Cliff Hotel, Gwbert, Aberteifi/Cardigan, Ceredigion SA43 1PP https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470850538

14.06.18

Gwesty’r Cliff Hotel, Gwbert, Aberteifi/Cardigan, Ceredigion SA43 1PP https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470900688

25.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834121063

26.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834174222

27.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834204312

28.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834244432

29.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44879705407

03.07.18

Gwesty’r Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44881139697

04.07.18

Gwesty’r Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44881379414

05.07.18

Gwesty’r Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44881398471