Skip to main content

Dosbarth Meistr ar Reoli Newid

Dosbarth Meistr ar Reoli Newid ar gyfer holl Benaethiaid Ysgolion ERW

Er mwyn gweithredu'r Cwricwlwm newydd yng Nghymru, mae newid mawr yn ofynnol o ran datblygu a chyflwyno'r cwricwlwm ym mhob ysgol. I gynorthwyo ysgolion i baratoi ar gyfer y newidiadau hyn, mae ERW yn cynnig cyfle i'n Penaethiaid fynd i Ddosbarth Meistr undydd ar Reoli Newid. Bydd hyn yn rhoi trosolwg i'r Penaethiaid o'r broses o reoli newid er mwyn iddynt baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, a bydd yn cynnig arfau y gallant eu cymryd gyda nhw a'u defnyddio yn eu hysgolion i gynorthwyo â'r broses o newid.

                                                                           

 

Darperir nifer o gyfleoedd i Benaethiaid gael yr hyfforddiant hwn trwy gydol misoedd Mehefin a Gorffennaf, ond ni fydd lle i fwy na 30 o ymgeiswyr fesul digwyddiad. Darperir y dolenni Eventbrite mewn dogfen ar wahân. Nodwch fod y cwrs hwn wedi'i gyfyngu i un aelod o staff fesul ysgol, sef naill ai'r Pennaeth neu gynrychiolydd enwebedig. 

Mae cynrychiolwyr o Ysgolion Arloesi ERW eisoes wedi cael yr hyfforddiant hwn, ond gallant anfon cynrychiolydd arall os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 

Os bydd arnoch angen rhagor o gymorth yn dilyn yr hyfforddiant hwn, cysylltwch â Dave Barry, Arweinydd Strategol ERW ar gyfer y cwricwlwm newydd, dave.barry@erw.org.uk

 

Dyddiadau/Dates

Dyddiad/Date

Lleoliad/Venue

04.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44797902733

05.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834098997

06.06.18

Parc Y Scarlets, Pemberton, Llanelli SA14 9UZ https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470473410

07.06.18

Parc Y Scarlets, Pemberton, Llanelli SA14 9UZ https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470758262

08.06.18

Parc Y Scarlets, Pembeton, Llanelli SA14 9UZ https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470813427

11.06.18

Gwesty’r Plas Hyfryd Hotel, Arberth/Narberth, Sir Benfro/Pembrokeshire https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44879850842

12.06.18

Gwesty’r Plas Hyfryd Hotel, Arberth/Narberth, Sir Benfro/Pembrokeshire https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44880007310

13.06.18

Gwesty’r Cliff Hotel, Gwbert, Aberteifi/Cardigan, Ceredigion SA43 1PP https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470850538

14.06.18

Gwesty’r Cliff Hotel, Gwbert, Aberteifi/Cardigan, Ceredigion SA43 1PP https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-45470900688

25.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834121063

26.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834174222

27.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834204312

28.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44834244432

29.06.18

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe/Swansea https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44879705407

03.07.18

Gwesty’r Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44881139697

04.07.18

Gwesty’r Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44881379414

05.07.18

Gwesty’r Metropole Hotel, Llandrindod Wells, Powys https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ar-reoli-newid-ar-gyfer-penaethiaid-ysgolion-erw-change-management-training-for-tickets-44881398471