Skip to main content

Dolen - adnoddau newydd

Mae DOLEN yn parhau i dyfu fel ardal i ysgolion ddathlu llwyddiant a rhannu eu harferion. Mae'n darparu cyfleoedd i ysgolion rwydweithio â'i gilydd a chydweithio.

 

Mae 5 adnodd newydd a ychwanegwyd yn ddiweddar at Dolen yn cynrychioli ystod o feysydd arweinyddiaeth a darpariaeth.

 

  • Mae Ysgol Gyfun Penyrheol (Abertawe) yn rhannu ffordd o wella sgiliau dysgu’r disgyblion sydd wedi cael eu ddatblygu mewn ffordd sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
  • Rydym yn dathlu gwaith Ysgol Gynradd y Gelli (Powys) wrth gyflawni 'Cynllun Cyfryngu cyfoedion y Flwyddyn' ar gyfer 2018.
  • Mae Llwynyreos (Ceredigion) wedi datblygu eu dealltwriaeth o ymwybyddiaeth ymlyniad a hyfforddiant emosiwn sydd wedi arwain at effaith gadarnhaol ar les disgyblion.
  • Fel rhan o'r MDaPh Iechyd a Lles, mae Glyncollen wedi mabwysiadu dull sy'n seiliedig ar ymchwil er mwyn deall perthnasau a rhannu eu gwaith ar ' Appropriate Touch '.
  • Mae Ysgol Uwchradd Pontarddulais, Cefn Hengoed a Phentrehafod yn Abertawe wedi ymgymryd â hunanwerthuso ysgol i ysgol ac fe rennir eu profiad. Mae'r gwaith hwn hefyd wedi llywio datblygiad model peilot rhanbarthol ar gyfer adolygu cyfoedion a fydd yn cael ei lansio yn haf 2019.